Zapytanie ofertowe na organizację webinarium - ogłoszenie wyniku.

Ogłoszenie wykonawcy na webinarium organizowanego w ramach projektu Connect2SmallPorts, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cyber Maritime Security & Port Community Systems - Connect2SmallPorts

The second webinar organised by Connect2SmallPorts in cooperation with SECMAR, will take place on the15th of October 2020 at 09:00 CET.

Preperations to open Connect2SmallPorts online channel and course

The project consortium of Connect2SmallPorts is preparing to open an online channel and course introducing the theme of digitalization of the maritime and ports sector.